Wspomaganie generowania trajektorii wyoblarki

SpinFormat

SpinFormat - program CAM wraz z generatorem kodu nc do wyoblarek sterowanych numerycznie.

Program znajduje z powodzeniem zastosowanie podczas generowania kodu nc do wyoblarek sterowanych numerycznie. SpinFormat posiada niezwykle elastyczny moduł do tworzenia oraz edycji postprocesora. Cecha ta sprawia, że program generuje kod nc do wielu maszyn. Strukturalna i hierarchiczna  forma zapisu sprawia, że projekt jest jasny i czytelny.

 

SpinFormat

Tworzą go programiści, technologowie oraz operatorzy maszyn. Neron CNC jest naszym autorskim produktem. Głównym celem powstania programu SpinFormat było wsparcie technologów w  modelowaniu i generowaniu trajektorii ruchu rolek w wyoblarkach sterowanych numerycznie.

 

Wspomaganie generowania trajektorii ruchu wyoblarek

Program do wyoblarek SpinFormat umożliwia modelowanie zarówno wzorca (kopyta) jak również ścieżki narzędzia. Wzorzec można zaimportować z wcześniej przygotowanego pliku CAD. Modelowanie odbywa się zarówno w sposób parametryczny jak i manualny.

Wyoblanie - Toczenie bez wiórów (metal spinning)- wyoblanie czy też drykowanie to proces, w którym pod wpływem nacisku na wirujący krążek blachy, następuje jego deformacja plastyczna bez przerwania ciągłości. W wyniku tego działania z płaskiego krążka materiału otrzymujemy figurę obrotową. Do wyoblania stosuje się najczęściej krążki blachy, a samo wyoblanie odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi. Wyoblanie jest procesem wieloetapowym - wymagającym dużego doświadczenia od drykiera - osoby wykonującej ten zawód. Poza wyoblaniem ręcznym istnieje wyoblanie automatyczne - sterowane numerycznie. Do generowania trajektorii ruchy rolki po materiale można wykorzystać nasz program SpinFormat.

 

 

Budowa programu

SpinFormat posiada intuicyjny interface oraz ergonomiczną budowę. Strukturalna i hierarchiczna  forma zapisu sprawia, że projekt jest jasny i czytelny.

 

1 Moduł KOPYTO

Podstawą do wygenerowania trajektorii ruchu maszyny w programie Neron CNC jest rysunek CAD. Moduł CAD służy do tworzenia oraz edycji tego typu plików. Za pomocą myszki oraz klawiatury (linia komend) możliwe jest narysowanie dowolnego kształtu 2D.

Obsługiwane formaty wejściowe: DXF i DWG wszystkie wersje, STEP, IGES, OBJ, WAV
 

2 Moduł  TECHNOLOGIA

Poszczególne fazy wyoblania można podzielić na moduły. Moduły z kolei dzielimy na obiekty. Obiekty definiują trajektorię ruchu oraz parametry technologiczne takie jak typ narzędzia, prędkość posuwu oraz prędkość obrotową.   Proces modelowania wspomagany jest wizualizacją 2D i 3D. Poszczególne projekty zapisywane są w bazie danych.

3 Moduł  WIZUALIZACJA

Ostatni z trzech modułów programu SpinFormat został przewidziany do wizualizacji wygenerowanego kodu nc. W module CNC można również prześledzić symulację procesu wyoblania.

Specyfikacja techniczna

  • Systemy operacyjne (32 i 64 BITY):    Windows 7, Windows 10.
  • Formaty wejściowe: DXF i DWG wszystkie wersje, STEP, IGES, OBJ, WAV
  • Formaty kodu NC: ESSI, Gkod (przyrostowy, absolutny, mieszany)

 

Licencjonowanie

Formy licencji:

  • czasowa (12 miesięcy)
  • bezterminowa

Licencja oprogramowania Pro.Winkler obejmuje:

  • zdalne szkolenie jednego pracownika z obsługi oprogramowania
  • zdalne wsparcie techniczne przez 12 miesięcy od daty zakupu
  • dostęp do nowych wydań i wersji oprogramowania Neron CNC  przez 12 miesięcy od daty zakupu

SpinFormat
SpinFormat