Program CAD/CAM do wypalarek sterowanych numerycznie (cnc).

Neron CNC

Neron CNC

Neron CNC - Specjalistyczny program CAD/CAM wraz z generatorem kodu nc do wycinarek i wypalarek sterowanych numerycznie.

Od 2004 roku program Neron CNC  znajduje z powodzeniem zastosowanie podczas generowania kodu nc do wypalarek (plazmowych, gazowych, laserowych), wycinarek strunowych, szlifierek oraz wiertarek sterowanych numerycznie. Neron CNC posiada niezwykle elastyczny moduł do tworzenia oraz edycji postprocesora. Cecha ta sprawia, że program generuje kod nc do wielu różnorodnych maszyn z głównym naciskiem na wypalarki i wycinarki plazmowe, gazowe laserowe oraz wodne.

 

Neron CNC

Tworzą go programiści, technologowie oraz operatorzy maszyn. Neron CNC jest naszym autorskim produktem.

 

 Bezpośrednie przełożenie rysunku CAD na kod NC w większości przypadków nie jest wystarczające ponieważ podczas konwersji należy uwzględnić o wiele więcej innych czynników niż tylko koordynaty kolejnych obiektów graficznych. Neron CNC umożliwia tworzenie oraz edycję technologii obróbki. Za pomocą programu możliwe jest np. określenie kierunku  oraz szybkości obróbki, dodanie kompensacji(offset) narzędzia. Neron CNC umożliwia wygenerowanie w jednym pliku nc kodu do kilku narzędzi jednocześnie. Możliwe zatem jest zastosowanie np. najpierw wiertarki do wywiercenia otworów, a następnie palnika plazmowego do wycięcia/wypalenie elementu. Na podstawie wykonanej technologii program Neron CNC może automatycznie wygenerować kosztorys projektu. Dane fizyczne takie jak droga i czas cięcia, waga obiektów i odpadu – liczone są na podstawie rysunku CAD oraz parametrów wprowadzonych przez użytkownika. Z kolei na podstawie danych fizycznych wykonywana jest szacunkowa kalkulacja ekonomiczna - dzięki niej użytkownik pozna przybliżony koszt projektu. 

 

 

Program "Neron CNC" do wypalarek składa się z trzech modułów: CAD, CAM oraz CNC.

1  Moduł CAD - RYSUNEK

Podstawą do wygenerowania trajektorii ruchu maszyny w programie Neron CNC jest rysunek CAD. Moduł CAD służy do tworzenia oraz edycji tego typu plików. Za pomocą myszki oraz klawiatury (linia komend) możliwe jest narysowanie dowolnego kształtu 2D.

Obsługiwane formaty wejściowe: DXF i DWG wszystkie wersje, STEP, IGES, OBJ, WAV
 

2 Moduł CAM - TECHNOLOGIA

Rysunek CAD jest podstawą do utworzenia projektu technologicznego, który zawiera parametry obróbki materiału jak np. offset narzędzia, prędkość, kierunek, kolejność  itp. Po utworzeniu technologii możliwe jest rozmieszczenie lementów na arkuszu a następnie wygenerowanie kodu nc (essi, g kod) lub kosztorysu.

Funkcje technologiczne

 • automatyczne rozpoznanie otworów i profili (el. zewnętrznych),
 • kompensacja narzędzia [cztery algorytmy kompensacji],
 • określenie kolejności obróbki elementów [trzy sposoby],
 • ustawienie prędkości obróbki elementów (na łukach i na odcinkach prostych) oraz prędkości przejazdowej,
 • określenie kierunku obróbki,
 • generowanie dojazdów oraz odjazdów (po łuku, po prostej)- z możliwością edycji,
 • edycja położenia obiektu (przesuwanie, obracanie, kopiowanie itp.),
 • sprawdzanie kolizji (element-element, dojazd-odjazd-element),
 • przejazd jałowy jako praca - cięcie łańcuchowe (z włączonym narzędziem/palnikiem),
 • markowanie elementów (dla maszyn posiadających marker),
 • tworzenie pliku bazowania materiału.
 • cięcie na tzw. "wspólną krawędź"

Wszystkie w/w funkcje mogą zostać wykonane na jednym lub na większej ilości elementów.

Rozkład elementów oraz podział arkusza

 • podział arkusza na prostokąty wykonywane jest poprzez wycięcie tylko dwóch krawędzi ....
 • półautomatyczny rozkład elementów na arkuszu (szyk pionowy oraz poziomy),
 • prostokątny rozkład elementów na arkuszu (mini - nesting)(od najmniejszego, od największego, w jednym wierszu itp),
 • dzielenie arkusza na pasy, prostokąty, okręgi.
 • podział arkusza na okręgi umożliwia cięcie łańcuchowe.

Kalkulacja ekonomiczna i dane projektu

 • droga i czas pracy,
 • droga i czas przejazdu jałowego,
 • waga elementów i odpadu,
 • procentowe wykorzystanie materiału.
 • dokument w formacie pdf.

Postprocesory

ESSI:  Ave, Ave typ 2, Koike, Messer, Burny, Eckert, Esab, Esab typ 2, Esab Typ 1

Gkod: Adtech typ 2, Adtech typ 3, Amada 645, Auster, Burny - 10 LCD PLUS, CSA 1, CSA 2, DIN, Eding, Flow, Goya v1, Goya v2, HPC, HPC PLAZMA, LTEC, Koike, Mach, Mach skrętna oś Z, Mach Interpolacja, Mazak Laser, NCT Laser v1, NCT Laser v2, NESSAP, NUM, NUM D100, NUM D100 Typ1, NUM 720T, Profil, Renoir v1, Renoir v2, Renoir v3, Robosoft CNC25, SIEMENS, SIMATIC PC 677, Trumpf 3030, VANAD CNC ARENA, Zinser.

Wiercenie: Mazak MVL 20, Wiertarka No1

NOWE POSTPROCESORY WYKONUJEMY BEZPŁATNIE!

 


3 Moduł CNC - WIZUALIZACJA

Ostatni z trzech modułów programu Neron CNC został przewidziany do wizualizacji wygenerowanego kodu nc. W module CNC można również prześledzić symulację procesu cięcia.

 


 

Specyfikacja techniczna

 • Systemy operacyjne (32 i 64 BITY):    Windows 7, Windows 10.
 • Formaty wejściowe: DXF i DWG wszystkie wersje, STEP, IGES, OBJ, WAV
 • Formaty kodu NC: ESSI, Gkod (przyrostowy, absolutny, mieszany)
 • Płaszczyzny działania maszyn: 2 i 2.5D

 

Licencjonowanie

Formy licencji:

 • czasowa (12 miesięcy)
 • bezterminowa

Licencja oprogramowania Pro.Winkler obejmuje:

 • zdalne szkolenie jednego pracownika z obsługi oprogramowania
 • zdalne wsparcie techniczne przez 12 miesięcy od daty zakupu
 • dostęp do nowych wydań i wersji oprogramowania Neron CNC  przez 12 miesięcy od daty zakupu

 

Video

<pclass="dropcap">

Ogólna prezentacja programu dla wypalarek cnc - Neron  CNC

 

 Modyfikacja postprocesora

 

 Tworzenie technologii obróbki

 

 Rozkład elementów na arkuszu

 

Wspólna krawędź cięcia

 

Edycja położenia elementów